Δομή

Νικόλαος Γ. Παπαιωάννου
Πρύτανης, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
✙Ιωάννης Ν. Καζάζης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας & Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Άρτεμης Ξανθοπούλου - Κυριακού
Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Δημήτριος Κ. Φωτιάδης
Διδάκτωρ Ρωσικής Φιλολογίας, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων