Δομή

Περικλής Μήτκας
Πρύτανης
Ιωάννης Καζάζης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας & Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Άρτεμης Ξανθοπούλου -Κυριακού
Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Δρ. Δημήτριος Φωτιάδης
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων