Πρακτική στήριξη για την ανάπτυξη ελληνικών σπουδών

Η ενίσχυση του Α.Π.Θ. δια του «ΙΑΣΟΝΑ» μεταφράζεται σε δημιουργία υποδομών και σε διαρκή στήριξη:

  • σε χορήγηση θερινών υποτροφιών για τους διδασκόμενους την ελληνική, και ερευνητικών-εκπαιδευτικών υποτροφιών για τους διδάσκοντες την ελληνική στα πανεπιστήμια αυτά,
  • σε προμήθεια και αποστολή μιας βασικής φιλολογικής βιβλιοθήκης (1000 τόμων) και μιας βασικής ιστορικής βιβλιοθήκης (250 τόμων) σε κάθε έδρα,
  • σε παροχή διδακτικού έργου και ερευνητικής βοήθειας προς τα ξένα Α.Ε.Ι. εκ μέρους μελών Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.,
  • επίσης σε καθοδήγηση για την εκπόνηση προπτυχιακών συνθετικών εργασιών και μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών διατριβών.

Τεχνική υποδομή (ποικίλης φύσεως κατά τις ανάγκες), αλλά και η διοργάνωση επιστημονικό-διδακτικών συνεδρίων και εργαστηρίων, συμπληρώνουν την παρέμβαση αυτή.
Τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής παρέχουν το επιστημονικό διδακτικό έργο που χρειάζονται οι φοιτητές και το νεότερο διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων αυτών, και τους διαθέτουν τις βιβλιοθήκες, τα σπουδαστήρια και τα αρχεία τους, για να δημιουργηθεί τοπ κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια που απαιτούν οι καιροί, ενώ για την πιστοποίηση της ελληνικής καίριες είναι   οι εξετάσεις που οργανώνει εδώ και πέντε χρόνια στο εσωτερικό και το εξωτερικό της επικράτειας το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.