Χορηγοί

Το πρόγραμμα στηρίζεται κυρίως από πόρους της  Επιτροπής Ερευνών του Α. Π. Θ,  και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Κατά καιρούς στηρίζεται και από τους ακόλουθους χορηγούς:

  • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  • Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ
  • ΥΠ.Ε.Π.Θ (μέσω του Προγράμματος DAC)
  • Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού
  • Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης
  • Δήμος Νεάπολης
  • Δήμος Καλαμαριάς
  • Ταβέρνα «ΚΑΜΑΡΕΣ»
  • 'Αλλους ιδιώτες φορείς