Μαθήματα Ρωσικών στο ΑΠΘ

Η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2010 πιλοτικά, με πρωτοβουλία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και με την έμπρακτη στήριξη του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. Την οργάνωση των μαθημάτων και την διδασκαλία έχει αναλάβει  ο κύριος Δ. Φωτιάδης, Διδάκτορας της Ρωσικής Φιλολογίας.

Η προσπάθεια αυτή για την διεύρυνση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών για τους φοιτητές του Α.Π.Θ, που στηρίχτηκε από την Σύγκλητο, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Πανεπιστημίου μας, στην προσπάθεια αυτή, ήταν παρόν και το Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση που είχε ο Πρόξενος Aleksey Popov με τον Πρύτανη Γιάννη Μυλόπουλο, σε ένδειξη καλής θελήσεως, η ρωσική πλευρά προσέφερε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως πρώτη δωρεά, 250 βιβλία και εγχειρίδια για τη σύσταση βιβλιοθήκης ρωσικών.

Ύστερα από την πρώτη αποτελεσματική εμπειρία της διδασκαλίας, έγινε πρόταση προς την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο από την διεύθυνση του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ», το οποία για 17 συναπτά χρόνια ασχολήθηκε με την διάδοση και στήριξη των Ελληνικών στις Παρευξείνιες Χώρες, να στηρίξουν οικονομικά και της ρωσικής τη διδασκαλία  στο Α.Π.Θ. Με αυτό τον τρόπο το Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Πρύτανη Ν. ΠαπαΊωάννου και την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Ι. Ν. Καζάζη, αποκτά την προβλεπόμενη από τον αρχικό σχεδιασμό του αμφίδρομη λειτουργία. 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν, εκτός από διδασκαλία της γλώσσας, με ό,τι συνεπάγεται αυτή, διαλέξεις με πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και  θρησκευτικό περιεχόμενο, πραγματοποιούνται θεματικές προβολές ρωσικών ταινιών, οι φοιτητές συμμετέχουν  και σε εκδηλώσεις του Ρωσικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα.       

Τα στατιστικά στοιχεία μιλούν  από μόνα τους: μετά από την πρώτη ανακοίνωση στο Web Site του Πανεπιστημίου, δεχτήκαμε 250 αιτήσεις από φοιτητές διαφόρων Σχολών. Τη ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011  αίτηση υπέβαλαν - 550 φοιτητές, ενώ το 2011-2012 ο αριθμός έφτασε τις 700. Στην εκδήλωση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση των Ρωσικών, προηγούνται οι φοιτητές από το Πολυτεχνείο, τη Φιλοσοφική  και  τη ΝΟΠΕ.

Τη μεγάλη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας του Α.Π.Θ. επισήμαναν οι  Πρυτανικές αρχές τριών κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Μόσχας, σε πρόσφατη επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ιάσονα με επικεφαλής τον κ. Π. Μήτκα στη Ρωσία. Από την πλευρά της Πρυτανείας υπάρχει διαβεβαίωση πως θα συνεχίσει να στηρίζει την διδασκαλία των ρωσικών, εφόσον συνεχίζεται η σημερινή ανταπόκριση από τον φοιτητόκοσμο.