Δημοσιεύσεις

In memoriam καθηγητή Ιωάννη Καζάζη

Γνώρισα τον καθηγητή Ιωάννη Καζάζη τον Μάρτιο του 2009, όταν ήμουν υπότροφη του προγράμματος “ΙΑΣΩΝ” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τότε διεκδίκησα την υποτροφία όχι μόνο για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και για τη εξοικείωση με την ξένη βιβλιογραφία πάνω στην έρευνά μου.