Έκθεση Ρωσικών Πανεπιστημίων στο Α.Π.Θ. (Απρίλιος 2016)