Ειδικός Γραμματέας & Πληροφορίες

Δρ. Δημήτριος Φωτιάδης
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων