Συντονίστρια

Άρτεμης Ξανθοπούλου -Κυριακού
Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας