Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Καζάζης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας & Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας