Επικεφαλής

Νικόλαος Γ. Παπαιωάννου
Πρύτανης, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.