Σχολή Ξένων Γλωσσών, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Οριζόντιο μενού

Γενικά
Ιστορικό: 

Μία από τις προτεραιότητες του ΕΠΑΣΜ από τη στιγμή ίδρυσής του έως σήμερα υπήρξε η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού της Ελλάδας και των Ελλήνων της Ουκρανίας, η ποιοτική κατάρτιση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και η ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας με τις χώρες του εξωτερικού με κύρια κατεύθυνση την Ελλάδα και την Κύπρο. Το ΕΠΑΣΜ είναι το μοναδικό ΑΕΙ στην Ευρώπη (εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο), όπου πάνω από 700 φοιτητές κατά τη διάρκεια 5 ετών σπουδάζουν ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό της Ελλάδας.
Στο ΕΠΑΣΜ λειτουργεί η μοναδική στην Ουκρανία και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης Σχολή Ελληνικής Φιλολογίας, όπου την ελληνική γλώσσα και τα μαθήματα εξειδίκευσης διδάσκονται από τους καθηγητές των δύο τμημάτων: της Ελληνικής Φιλολογίας και της Ελληνικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι ο εξέχων επιστήμονας, διδάκτορας φιλολογίας, καθηγητής κ. Βαλέρι Μπουσακώφ. Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερμηνείας και Κοσμήτορας της Σχολής Ελληνικής Φιλολογίας είναι μία από τις καλύτερες αποφοίτους του ΕΠΑΣΜ , η κα. Βικτώρια Τσελπάν.
Η Σχολή Ελληνικής Φιλολογίας αποτελεί επιστημονικό και μεθοδολογικό κέντρο καλλιέργειας και ανάπτυξης της εθνικής παιδείας των Ελλήνων της Αζοφικής και της Ουκρανίας

Επικεφαλής: 
Υπεύθυνη Ελ. Τμήματος – Dr. Viktoria Chelpan