Έλληνο – Λατινικό Κέντρο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας

Οριζόντιο μενού

Γενικά
Ιστορικό: 

Ιστορικό των ελληνικών σπουδών: Έλληνο – Λατινικό Κέντρο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, ιδρύθηκε με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του  Βερέισκ, πρύτανη της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας το Φεβρουάριο του 1998. Στο Κέντρο αυτό συνεχίστηκε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, που άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, ο διάσημος φιλόλογος-ελληνιστής , Βίκτωρ Σοκολιούκ. Μετά τον πρόωρο θάνατο του V.Sokolyuk (21.VII.1997) τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ανέλαβε ο γιος του, Aleksey απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Παιδαγωγικού Πανεπιστήμιο της Μόσχας και της Φιλοσοφικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Κέντρου, ήταν η οργάνωση της τακτικής κατάρτισης κλασικών γλωσσών. Επί του παρόντος η μελέτη των αρχαίων ελληνικών και της λατινικής γλωσσών στην Ιερατική Σχολή συνεχίζει από τα  δύο έως τέσσερα χρόνια, ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών. Η εκμάθηση της Λατινικής ξεκινά από το δεύτερο έτος, ενώ της Ελληνικής - ένα χρόνο αργότερα. Ολοκληρώνοντας το βασικό κύκλο μαθημάτων, οι μαθητές αρχίζουν να διαβάζουν τα πρωτότυπα κείμενα της Ιεράς Γραφής και των πατερικών κειμένων. Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα κλασσικών γλωσσών, παραδίδονται και τα φροντιστηριακά μαθήματα της νέας ελληνικής γλώσσας, που είναι Ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των φοιτητών.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές μεταφράζουν τα βιβλία και τα ερευνητικά κείμενα, από τα αρχαία ελληνική, νέα ελληνική και λατινική γλώσσα, ασχολούνται με την επιμέλεια, να συμμετέχουν στην προετοιμασία της μετάφρασης καταλόγου-δείκτη των Αγίων Πατέρων στη ρωσική γλώσσα. Η Βιβλιοθήκη του Κέντρου έχει πάνω από τρεις χιλιάδες βιβλία και ενημερώνεται συνεχώς. Η κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει βιβλία για την Πατρολογία, Βυζαντινολογία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, την κλασική φιλολογία, καθώς και γλωσσικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, σύγχρονη θεολογική λογοτεχνία, καλλιτεχνικά έργα Ελλήνων και Κυπρίων συγγραφέων. Η Βιβλιοθήκη αυτή συγκροτήθηκε με τις δωρεές και με την υποστήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Ακαδημία Επιστημών των Αθηνών, του Ινστιτούτο Πατερικών Μελετών της Μονής Βλατάδων, τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων οργανισμών.
Το  Έλληνο - Λατινικό Κέντρο διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα και την Κύπρο, το προσωπικό του συμμετέχει σε συνέδρια, κοινά πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι αριστούχοι φοιτητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων στα Νέα Ελληνικά, συνεχίζουν της σπουδές τους στην Ελλάδα. Μερικοί από αυτούς συμμετέχουν σε μηνιαία και ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, το πρόγραμμα «Ιάσων», Πανεπιστήμιο Πατρών. Ένας αριθμός φοιτητών που σπουδάζουν στις Θεολογικές Σχολές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

Ελληνικές Σπουδές: 
Έλληνο – Λατινικό Κέντρο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας
'Ετος ίδρυσης: 
1998
Διεύθυνση: 
Moskovskaya Oblast, Sergiev Possad, Lavra, Academiya
Τηλέφωνο: 
+7 096 540-93-63
Φαξ: 
+7 496 541-55-05
Επικεφαλής: 
Dr., Aleksey Shlionov, Πατήρ Διονύσιος, Διευθυντής του Έλληνο - Λατινικού Κέντρου