Βασική Βιβλιοθήκη

1. Βυζαντινή Ποίησις (Γ. Ζώρας)
2. Βυζαντινά Ιπποτικά Μυθιστορήματα (Ε. Κριαράς)
3. Βυζαντινά Κείμενα (Δ. Ζακυθηνού)
4. Λόγιοι της Τουρκοκρατίας Α (Γ. Κουρνούτος)
5.  Λόγιοι της Τουρκοκρατίας Β  (Γ. Κουρνούτος)                       
6. Κυπριακή Λογοτεχνία (Μ. Νικολαϊδης)
7. Κρητική Λογοτεχνία (Φ. Μπουμπουλίδης)
8. Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρης, Θεοτόκης (Β. Τατάκης)
9. Ο Α. Κοραής και η εποχή του (Κ.Θ.  Δημαράς)
10. Ρήγας. Έρευνα, συναγωγή και μελέτη (Λ. Βρανούσης)
11. Οι Πρόδρομοι (Λ. Βρανούσης)
12. Ποιηταί του ΙΘ αιώνα (Κ.Θ. Δημαράς)
13. Δ. Παπαρρηγόπουλος - Σ. Βασιλειάδης (Γ. Χατζίνης)
14. Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου (Γ. Ζώρας)
15. Δ. Σολωμός (Ν. Τωμαδάκης)
16. Α. Βαλαωρίτης (Κλ. Παράσχος)
17. Το ιστορικόν μυθιστόρημα (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος)
18. Γ. Βιζυηνός (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος)
19. Κ. Κρυστάλλης - Χρ. Χρηστοβασίλης (Λ. Βρανούσης)
20. Εμμ. Ροίδης (Κλ. Παράσχος)
21. Δ. Βικέλας - Εμμ. Λυκούδης - Δ. Καμπούρογλου και άλλοι (Δ. Γιάκος - Α. Φουριώτης)
22. Ταξιδιωτικά (Σ. Ξεφλούδας)
23. Ανδρέας Λασκαράτος.  Σατιρικοί και ευθυμογράφοι (Δ. Μάργαρης)
24. Προβελέγγιος - Δροσίνης - Πολέμης - Στρατήγης - Καμπάς (Γ. Θέμελης)
25. Παλαμάς - Σικελιανός - Καβάφης (Α. Καραντώνης)
26. Ψυχάρης - Εφταλιώτης - Πάλλης - Βλαστός (Θ. Σταύρου)
27. Γρ. Ξενόπουλος - Μ. Μητσάκης - Γ. Καμπύσης (Α. Θρύλου)
28. Α. Παπαδιαμάντης - Α. Καρκαβίτσας και άλλοι (Θ. Ξύδης)
29. Νεοέλληνες λυρικοί (Γ. Θέμελης)
30. Νιρβάνας - Χρηστομάνος - Ροδοκανάκης και άλλοι (Π. Χάρης)
31. Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Α. Τερζάκης)
32. Κ. Χατζόπουλος -  Σπ. Πασαγιάννης και άλλοι (Π. Χάρης)
33. Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα Α (Σ. Σκοπετέας)
34. Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα Β  (Σ. Σκοπετέας)
35. Νεοελληνική Φιλοσοφία Α (Ε. Παπανούτσος)
36. Νεοελληνική Φιλοσοφία Β (Ε. Παπανούτσος)           
37. Νεοελληνική ιστοριογραφία Α (Ε.  Φωτιάδης)
38. Νεοελληνική ιστοριογραφία Β  (Ε.  Φωτιάδης)                      
39. Ίων Δραγούμης και πολιτική πεζογραφία (Θ. Παπακωνσταντίνου)
40. Νεοελληνικό θέατρο (Γ. Σιδέρης)
41. Νεοελληνική ρητορεία (Κ. Τσάτσος)
42. Νεοελληνική κριτική (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος)
43. Νεοελληνική επιστολογραφία (Κ.Θ. Δημαράς)
44. Απομνημονεύματα Α (Γ. Κουρνούτης)
45. Απομνημονεύματα Β (Γ. Κουρνούτης)           
46. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια  Α (Δ. Πετρόπουλος)
47. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια Β (Δ. Πετρόπουλος)                                     
48. Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα (Δ. Δουκάτος)