Σχολή Ρωμανό - Γερμανικής Φιλολογίας, Τμήμα Νέας Ελληνικής και Αγγλικής Γλωσσών

Οριζόντιο μενού

Γενικά
Ιστορικό: 

 Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή του Κρασνοντάρ μένουν περίπου 60 χιλιάδες Έλληνες. Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κοινότητας του Κρασνοντάρ και του Πανεπιστημίου Κουμπάν του Κρασνοντάρ με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσίας το 1991 ιδρύθηκε το Ελληνοαγγλικό Τμήμα με σκοπό την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
Κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών αποφοίτησαν 60 φιλόλογοι της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Από το 1995 στο Τμήμα διδάσκουν αποσπασμένοι καθηγητές από την Ελλάδα.   

Ελληνικές Σπουδές: 
Γλωσσικές
'Ετος ίδρυσης: 
Από το 1991
Διεύθυνση: 
Stavropolskaya, 149, Krasnodar, 350040, RUSSIA
Τηλέφωνο: 
+7 8612 199561
Φαξ: 
+7 8612 6990534
Επικεφαλής: 
Igor A. Khaman- Καθηγητής
Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις: 
Υπάρχει υπογεγραμμένη Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το Α.Π.Θ, το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και Πατρών.
Ανάγκες και προτάσεις: 

Εγχειρίδια διδασκαλίας (αντίτυπα σε αριθμό ανάλογο των φοιτητών του Τμήματος), βιβλία σύγχρονής λογοτεχνίας, ηλεκτρονικό υπολογιστή, βιντεοκασέτες, ελληνικές εφημερίδες, περιοδικά. Καθηγητές – επισκέπτες (όλα τα έξοδα θα είναι καλυμμένα από την πλευρά του Πανεπιστημίου του “Κουμπάν”.

 

Πανεπιστήμιο: