Τμήμα της Νέας Ελληνικής του Τομέα Σκανδιναβικών, Φιλανδικής, Ολλανδικής και Νεοελληνικής γλωσσών

Οριζόντιο μενού

Γενικά
Ιστορικό: 

Τα Νέα Ελληνικά διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο των Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας από το 1960. Ιδρυτής του Τμήματος των Νεοελληνικών στο MGIMO υπήρξε η γνωστή ελληνίστρια καθηγήτρια Μαρίνα Λ. Ρίτοβα.

Ελληνικές Σπουδές: 
Γλωσσικές
'Ετος ίδρυσης: 
1960
Διεύθυνση: 
Office 3112, MGIMO, Prospekt Vernadskogo 76, Moscow 119454, Russia
Τηλέφωνο: 
+7(495)4349268
Φαξ: 
+7(495)4349268
Επικεφαλής: 
Dr. Irina O.Tolstikova
Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις: 
Υπάρχει υπογεγραμμένη Διαπανεπιστημιακή συμφωνία με Α.Π.Θ. (από 2004). 04. 2011 – Στο MGIMO από τον Πρύτανη του ΑΠΘ τον κ. Ι. Α. Μυλόπουλο και τον Αντιπρύτανη του MGIMO τον κ. Α. Δ. Μνογατούροφ υπογράφτηκε η ανανέωση της διμερούς Διαπανεπιστημιακής συμφωνίας της ακαδημαϊκής συνεργασίας του ΑΠΘ και του MGIMO.