Σχολή ξένων γλωσσών. Τμήμα κλασικής φιλολογίας.

Οριζόντιο μενού

Γενικά
Ιστορικό: 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας έχει εισαχθεί στο Πρόγραμμα του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών από το 1991 ως διδασκαλικό μάθημα. Τα μαθήματα των νέων ελληνικών από τα 1991 μέχρι το 1995 έκανε κα Ο. Τερέζοβα. Τις χρονιές  1995-1996 τα ελληνικά δίδασκαν καθηγ. Μπ. Τσερνούχ και βοηθ. Μ. Μοκρίβσκα, ενώ από το 1997 έως 2003 – καθηγ. Λ.Γλούσενκο και βοηθ. Μ. Μοκρίβσκα, από το 2003 έως και σήμερα καθηγ. Λ.Γλούσενκο, βοηθ. Μ. Μοκρίβσκα, βοηθ. Μ. Ατνονιούκ.
Από το 2000 μέχρι 2002 η ΝΕΓ διδασκόταν στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Από το 2001 έχει εισαχθεί η διδασκαλία της ΝΕΓ ως τρίτης ξένης γλώσσας στα τμήματα των αγγλικών, γερμανικών , γαλλικών και ισπανικών
Από το 2000 το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ονόματος του Αρσένιου Ελάσσονος, παρείχε προαιρετικά μαθήματα των νεοελληνικών στους φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου και των άλλων Α.Ε.Ι., στα μέλη ελληνικού συλλόγου του Λβίβ, στους όλους τους ενδιαφερόμενους της πόλης και όλης της περιφέρειας της δυτικής Ουκρανίας. Από 2003 μέσα στο πλαίσιο του Κέντρου λειτουργεί το φροντιστήριο της ΝΕΓ.

Ελληνικές Σπουδές: 
Γλωσσικές
'Ετος ίδρυσης: 
1991
Διεύθυνση: 
Universitetska 1, dep-t of foreign languishes Center of Hellenic language & Culture, 79000, Lviv, Ukraine
Τηλέφωνο: 
+380322394138
Φαξ: 
+380322727976
Επικεφαλής: 
Dr.Λ.Μ. Γλόυστσενκο, - υφηγητής
Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις: 
Υπάρχει υπογεγραμμένη Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το Α.Π.Θ και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανάγκες και προτάσεις: 
  1. Στα πλαίσια της Διαπανεπιστημιακής Συμφωνίας αποστολή των καθηγητών του Α.Π.Θ. για σειρά διαλέξεων και μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.
  2. Θερινές υποτροφίες στο ΣΝΕΓ στους φοιτητές του Λβίβ.
  3. Βιβλία:

            Το ετυμολογικό λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
           Το λεξικό συνωνύμων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
            Stephani (Thesaurus Linguae Graecae)