Φιλολογική Σχολή, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών

Οριζόντιο μενού

Γενικά
Ιστορικό: 

Τμήμα Κλασσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Λομονόσωφ λειτουργεί από το 1755 και διδάσκει κλασσικές γλώσσες (αρχαία ελληνικά και λατινικά) και φιλολογία. Τα νέα ελληνικά διδάσκονται περίπου από το 1960 και από το 1994 υφίστανται ως δεύτερη ειδικότητα του Τμήματος. Εισάγονται κάθε χρόνο 5-8 φοιτητές και ο κύκλος σπουδών είναι πενταετής (σήμερα φοιτούν περίπου 30 άτομα). Οι σπουδές είναι δωρεάν. Υπάρχει η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών PhD και υφηγεσίας (σήμερα -10 μεταπτυχιακοί). Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη. Διδάσκουν περίπου 20 Καθηγητές όλων των βαθμίδων. Νέα Ελληνική γλώσσα διδάσκουν Καθηγητές T. Samoilenko και I.Sheff. Πρόεδρος ο Τακτικός Καθηγητής κ. Alexei Solopov. Χορηγείται πτυχίο φιλολόγου, καθηγητού αρχαίων, νέων ελληνικών, λατινικών και μεταφραστού. Ασχολούνται με την έρευνα και διδάσκουν κυρίως σε Α.Ε.Ι. και ειδικά κλασσικά λύκεια (όπως το Yuriy Shichalin's Museum Graeco-Latinum - www.mgl.ru)

Ελληνικές Σπουδές: 
Ελληνικές Σπουδές: Κλασικές
Διεύθυνση: 
LOMONOSOV STATE UNIVERSITY OF MOSCOW FACULTY OF LETTERS Department of Classic Studies 119 899 Russia, Moscow, Vorobjovy Gory MGU, 1-st Building of the Humanities, room 1026
Τηλέφωνο: 
+7 095 9392006
Φαξ: 
+7 095 9395596
Επικεφαλής: 
Dr. A. Solopov, Τακτικός Καθηγητής
Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις: 
Υπάρχει υπογεγραμμένη Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το Α.Π.Θ
Ανάγκες και προτάσεις: 

υποτροφίες για τους καθηγητές και τους φοιτητές