Γλώσσα (Λεξικά)

Σ. Κουμανούδης, Συναγωγή Νέων Λέξεων, υπό των λογίων πλασθεισών
από της λώσεως μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων, επανεκδ. Αθήνα, Ερμής
(αναδημοσίευση) 1980 (α΄έκδ.1900).               
Ε. Κριαράς, Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, Τόμοι 14 Ε. Κριαράς, Νέο ελληνικό λεξικό, Εκδοτική Αθηνών                        
Lidell-Scott, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Τόμοι 5        
Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσας, Τόμοι 15                
Δ. Δημητράκου, Επίτομο Λεξικό                                                                          
Θ. Βοσταντζόγλου, Αντιλεξικόν                                                                            
Κ. Δαγκίτσης, Λεξικό των συνωνύμων της νεοελληνικής, Ι. Βασιλείου 
Π. Βλαστός, Συνώνυμα και συγγενικά, Α-Β                                                       
Ν. Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό, Ίδρυμα  Τριανταφυλλίδη                
Τεγόπουλος-Φυτράκης, Ελληνικό Λεξικό                                                           
Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό Νέας Ελληνικής                           
Νεοελληνική Γραμματική, Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη                                           
Μ. Τριανταφυλλίδης, Μικρή Νεοελληνική Γραμματική, Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη
Χ. Τσολάκης, Νεοελληνική Γραμματική                                                                
Α. Τσοπανάκης, Νεοελληνική Γραμματική                                               
Α. Τζάρτζανος, Νεοελληνική σύνταξης, Τόμοι 2                                                
Θ. Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη             
Ν. Ανδριώτης, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας                                                   
Γ. Κορδάτος, Ιστορία του γλωσσικού μας ζητήματος, Μπουκουμάνης
Ε. Κριαράς, Η σημερινή μας γλώσσα, Μαλλιάρης                                              
Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνική γλώσσα                                                                    
Γ. Μπαμπινιώτης, Η γλώσσα ως αξία                                                                   
Ρ. Σταυρίδου-Πατρικίου, Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα, Ερμής        
Μ. Τριανταφυλλίδη, Άπαντα, (Α΄- Θ΄),Τόμοι 9                                                     
Α. Φραγουδάκη, Γλώσσα και ιδεολογία, Οδυσσέας                                            
R. Browning, Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, Παπαδήμας                
O. Hoffmann, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας                                                     
P. Mackridge, Η νεοελληνική γλώσσα, Πατάκης                                                 

  1. Mirambel, Η νέα ελληνική γλώσσα, Ιδρ. Μ. Τριανταφυλλίδη                         

H. Tonnet, Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας, Παπαδήμας