Διάκριση ομάδας του ΑΠΘ σε διεθνή διαγωνισμό Ρωσικής Γλώσσας (Μάϊος 2016).