Το ιστορικό της γένεσης και η ταυτότητα του «ΙΑΣΟΝΑ»

Το πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» εγκαινιάστηκε στο τέλος της πρυτανικής θητείας του Αντώνη Τρακατέλλη, και με χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών λειτούργησε υπό την αιγίδα των εφεξής πρυτανικών αρχών: του Αντωνίου Μάντη, του Μιχάλη Παπαδόπουλου με αρμόδια την αντιπρύτανη Ολυμπία Γκίμπα-Τζιαμπίρη, του Γιάννη Αντωνόπουλου με επιστημονικώς υπεύθυνη την αντιπρύτανη Αικατερίνη Δούκα-Καμπίτογλου, του Αναστάσιου Μάνθου, με αρμόδια την αντιπρύτανη Αθανασίου Τσατσάκου,  τον κύριο Ιωάννη Μυλόπουλο, τον Περικλή Μήτκα και τον Νικόλαο ΠαπαΪωάννου τώρα.

Το μικρό σχεδιαστικό και εκτελεστικό του επιτελείο συγκροτείται από το Γιάννη Καζάζη,  ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας και πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, την Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακού, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Δρ. Δημήτρη Φωτιάδη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ. για τη γραμματειακή και μεταφραστική υποστήριξη.

 

Στο επιστημονικό - συμβουλευτικό έργο του συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας ενώ η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται στο Σχολείο Νέας Ελληνικής. Το πρόγραμμα στηρίζεται από κυρίως από την Επιτροπή Ερευνών του Α. Π. θ.,  και το Ι.Κ.Υ., κατά καιρούς και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ (μέσω του Προγράμματος DAC), τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, τις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης, τους Δήμους Νεαπόλεως και Καλαμαριάς, και ιδιώτες χορηγούς. Συνεργάζεται σε σταθερή βάση με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.