Η περίοδος της Ψηφιακής Κοινότητας του Ιάσονα

O «Jason Electronicus» είναι μια καινοτόμος δράση που εκπονείται στο ευρύτερο πλαίσιο του «Ιάσονα». Αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος ελληνομάθειας, στο οποίο θα επιμορφωθούν μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των ξένων συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.  Μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών μία μικρή έμπειρη ομάδα ακαδημαϊκών δασκάλων του ΑΠΘ αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο Βασικό Curriculum για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία και την ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα: Το Βασικό Curriculum για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό είναι μια Σειρά πέντε εξαμηνιαίων μαθημάτων (electronic Courses): Αρχαία Ελληνικά για Νεοελληνιστές, Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Νεοελληνική Ιστορία, Νεοελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός), πλήρως ψηφιακών και διαχειρίσιμων μέσω ενός Course Management System. Η καινοτομία έγκειται στο ότι πρόκειται για μια Βάση Δεδομένων, υπό τη μορφή Reusable Learning Objects (RLOs) ψηφιακών διδακτικών «μικροαντικειμένων»--μικροεμβαθύνσεων σε πλήθος επιστημονικών θεμάτων--, που θα είναι χρήσιμα ως συμπληρώματα διδασκαλίας σε όλο το φάσμα των ελληνικών μαθημάτων που διδάσκονται στα ξένα αυτά πανεπιστήμια.